Donate สนับสนุน

การสนับสนุนของทุกคนจะทำให้ผมทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับ

  • แบ่งเบาภาระส่วนตัว เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ค่าหมอ ค่าผ่าตัด
  • แบ่งเวลามาทำวิดีโอได้มากขึ้น (ทำรายการเดิม + เพิ่มรายการใหม่ เล่นเกมที่คุณอยากเห็นเราเล่น)
  • เช่าเซิฟเวอร์ สำหรับเล่นเกมด้วยกันในกลุ่ม (เช่น Minecraft และเกมอื่นๆ)

กดปุ่มเพื่อ Donate สนับสนุน